CENÍK SLUŽEB

Ceny služeb najdete v jednotlivých záložkách, souhrnný ceník pak na této stránce. Pro zobrazení Všeobecných smluvních podmínek klikněte zde.

Uvedené ceny jsou konečné! Nejsme plátci DPH.

PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

Běžný a odborný text - překlad z/do češtiny


slovenština 150,- Kč za NS
polština, angličtina, němčina,
španělština, francouzština, ruština
280,- Kč za NS
maďarština, ukrajinština, bulharština,
hindština, chorvatština, bosenština,
slovinština, srbština, italština
finština
340,- Kč za NS
latina, starořečtina, novořečtina 340,- Kč za NS
portugalština, nizozemština 340,- Kč za NS
katalánština 550,- Kč za NS
norština 620,- Kč za NS
  • NS/normostrana = 1.800 znaků včetně mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti úhozech
  • Možné jsou i překlady "z cizího jazyka do cizího jazyka" - např. z angličtiny do polštiny apod.


Soudní překlady - překlady s ověřením


angličtina 390,- Kč za NS
polština, ruština 420,- Kč za NS
chorvatština, bosenština, slovinština,
srbština, španělština, finština
450,- Kč za NS
maďarština, italština 450,- Kč za NS
norština 580,- Kč za NS

Detailní popis těchto služeb naleznete v záložce Překlady.

PROFESIONÁLNÍ JAZYKOVÉ KOREKTURY

čeština 50,- Kč za NS/studenti 40,- Kč
slovenština 80,- Kč za NS
angličtina, francouzština, němčina
španělština, polština
120,- Kč za NS    
arabština 250,- Kč za NS
jiný jazyk 200,- Kč za NS

Mezi jiné jazyky patří: slovenština, ruština, ukrajinština, latina, hindština, chorvatština, bosenština, slovinština, srbština, italština...

NS/normostrana = 1.800 znaků včetně mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti úhozech

 komplexní stylistická korektura češtiny   60,- Kč za NS

Pro další informace o této službě klikněte na Korektury.

FIREMNÍ VÝUKA

60 minutové lekce


anglický jazyk 450,- Kč    
polský jazyk 450,- Kč
německý jazyk 450,- Kč
francouzský jazyk             450,- Kč
jihoslovanské jazyky 600,- Kč

K jihoslovanským jazykům, jejichž výuku vám můžeme nabídnout, patří chorvatština, bosenština, srbština či slovinština.



90 minutové lekce


anglický jazyk 600,- Kč
polský jazyk 600,- Kč    
německý jazyk 600,- Kč
francouzský jazyk             600,- Kč
jihoslovanské jazyky 800,- Kč

Více informací najdete na stránce Firemní výuka.

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Tlumočení konsekutivní


polský jazyk 650,- Kč/hod
anglický jazyk 650,- Kč/hod
německý jazyk 650,- Kč/hod    
francouzský jazyk             650,- Kč/hod
španělský jazyk 650,- Kč/hod
norský jazyk 650,- Kč/hod
další jazyk 650,- Kč/hod

Mezi další jazyky, u nichž tuto službu můžeme v současné době poskytnout, patří: ruština, ukrajinština, chorvatština, bosenština, slovinština, srbština...

Minimální odběr této služby = 4 hodiny


Tlumočení simultánní


polský jazyk 1200,- Kč/hod
anglický jazyk 1200,- Kč/hod
německý jazyk 1200,- Kč/hod    
francouzský jazyk             1200,- Kč/hod
ruský jazyk 1200,- Kč/hod
ukrajinský jazyk 1200,- Kč/hod

Minimální odběr této služby = 4 hodiny


Soudní tlumočení


německý jazyk                 800,- Kč/hod    
anglický jazyk 800,- Kč/hod
norský jazyk 800,- Kč/hod
ruský jazyk 800,- Kč/hod
španělský jazyk 800,- Kč/hod

Tlumočení na svatbě


německý jazyk                 2500,- Kč / celá akce    
anglický jazyk 2500,- Kč / celá akce
norský jazyk 2500,- Kč / celá akce
ruský jazyk 2500,- Kč / celá akce

Pro více informací navštivte stránku Tlumočení.

Bohužel i nám se stane, že si některý s klientů objedná službu, kterou následně nezaplatí, z tohoto důvodu jsme se rozhodli jména / názvy firem zveřejňovat:

- Paniakova Palina - komplexní gramatická a stylistická korektura bakalářské práce (název Zahraniční politika evropských mikrostátů – komparace vybraných příkladů), fakturu slečna nechala vystavit na jméno Lukáš Albrecht, bydliště v Plzni, cena 2500 Kč, dosud neuhrazeno, přestože jsme si neúčtovali příplatek za expresní zpracování, na emaily nechodí odpověď, případné připomínky k práci žádné nedošly.

©2014 designed by Nicol Hrabovská