Gramatická korektura bakalářských a diplomových prací

Zajišťujeme kompletní jazykovou korekturu zahrnující opravu lexikálních, morfologických a syntaktických nedostatků. Korektura je vždy souhrnná, takže se zaměřujeme nejen na kontrolu gramatiky, ale i na základní stylistickou úpravu. Při korektuře jsou tedy zkontrolovány nejen překlepy, interpunkce a správnost psaní jednotlivých slov (v souladu s Pravidly českého pravopisu a Slovníkem spisovné češtiny), ale i stylistika a jazyková správnost.

  čeština     50,- Kč za NS/studenti 45,- Kč  
  • NS/normostrana = 1.800 znaků včetně mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti úhozech
  • Uvedené ceny jsou výchozí a jednotné (neplátce DPH).

Korektury zpracovávají jazykoví odborníci s univerzitním vzděláním. V případě cizojazyčných korektur máme ojedinělou možnost spolupracovat s rodilými mluvčími.

SLEVA PRO STUDENTY
Cena korektury češtiny bakalářských, diplomových, dizertačních a seminárních prací již za 45 Kč za NS ! (tedy např. práce o 20 normostranách = 900 Kč)

Profesionální stylistická korektura

Při stylistické korektuře obvykle dochází k větším zásahům korektora – některé pasáže textu mohou být zcela přepsány (věcně zůstanou stejné, ale stylisticky projdou úpravami). Cílem je text zpřístupnit a přiblížit cílovému čtenáři tak, aby jej oslovil. Stylistická korektura zaručí maximální účinnost ve sdělení textu. Tuto službu využívají zejména firmy, které potřebují zdokonalit své propagační materiály (letáky, plakáty, brožury, webové prezentace, katalogy apod.).

Komplexní stylistické korektury zpracováváme zejména pro cizince studující v České republice.

text před a po korektuře, korektura češtiny

  komplexní stylistická   
   korektura češtiny  
   60,- Kč za NS  

Ručíme za odbornost, přesnost, profesionalitu a všestrannost.

Doba dodání

– je vždy závislá na aktuálních kapacitách (v období odevzdávání absolventských prací je vhodné si termín korektury rezervovat předem),
– mimo sezónu krátké korektury (rozsah do 10 normostran) obecně zpracováváme do 24 hodin,
– texty do 20 normostran do 2 dnů,
– v případě potřeby je možno dobu dodání korektury za příplatek zkrátit,
– u delších textů je délka zpracovávání určena po vzájemné dohodě.

Jaký text předložit ke korektuře?

Záleží na přání zákazníka, protože opravujeme texty všeho druhu. Máme zkušenosti jak s korekturou odborných textů, ekonomických a právnických dokumentů, bakalářských a diplomových prací, tak i s beletrií či jinak umělecky zaměřených textů.

text před a po korektuře, korektura češtiny

Způsob platby a platební podmínky

Po předešlé domluvě, vykalkulování ceny a předání korektury Vám zašleme fakturu za poskytované služby, která se hradí na účet vedený u Air Bank číslo 2144954013/3030.

Záruční podmínky:

Překladatelská agentura ručí za správnost korektury a správnost vykalkulované ceny korektury. Bohužel neručíme za škody vzniklé zadavateli jeho vlastní vinou (nejasné formulace, nečitelný text apod.).

Co nejčastěji opravujeme?

  • výukové materiály: seminární, bakalářské a diplomové práce, studijní materiály
  • firemní dokumenty: prezentace, výroční zprávy, obchodní korespondence
  • PR a mediální texty, reklamní materiály
  • časopisy, knihy
  • a další

V případě zájmu využijte prosím kontaktů uvedených na kontaktní stránce.

©2014 designed by Nicol Hrabovská  bakalářské práce  výukové materiályvýroční zprávy