ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Připravili jsme pro vás seznam nejčastěji kladených otázek, na které byste rádi znali odpověď.

Jakými jazyky se zabýváte?

V současné době poskytujeme služby v těchto jazycích:

Angličtina • Bosenština • Čeština • Latina • Bulharština • Starořečtina • Novořečtina • Arabština • Finština • Francouzština • Hindština • Chorvatština • Italština • Katalánština • Latina • Lotyšština • Maďarština • Němčina • Nizozemština • Norština • Novořečtina • Polština • Portugalština • Ruština • Slovenština • Slovinština • Srbština • Španělština • Ukrajinština

Spektrum jazyků však neustále rozšiřujeme a aktualizujeme.


Proč si máme vybrat zrovna vás?

1. Nabízíme kvalitní služby za přiměřenou cenu.
2. Snažíme se nacházet inovativní způsoby, jak dostát všem požadavkům našich zákazníků tak, abychom poskytovali služby na špičkové úrovni.
3. Naši překladatelé a korektoři svou práci vykonávají pečlivě a se zájmem.

Vlastní databáze zkušených a kvalifikovaných překladatelů, korektorů a tlumočníků nám umožňuje poskytovat služby na kvalitní úrovni. Snažíme se dostát všem poptávkám a žádný požadavek zákazníka pro nás není tabu. Korektury a překlady zpracovávají jazykoví odborníci s univerzitním vzděláním. V případě cizojazyčných korektur máme ojedinělou možnost spolupracovat s rodilými mluvčími. Naši překladatelé mají nejen dlouholeté zkušenosti, ale samozřejmě také disponují nejrůznějšími zkouškami a certifikáty - státní jazyková zkouška, certifikáty CAE, CPE (AJ), diplom DELE Nivel superior (ŠJ), DALF (FJ), Zentrale Oberstufeprüfung (NJ) a jinými...


Jaké jsou termíny zpracování překladů a korektur?

Obecně závisí na rozsahu textu a požadavcích klienta. Většinou kratší překlady zpracováváme do dvou až tří dnů, korektury kratšího rozsahu jsme schopni dodat ještě dříve.


Jaký text agentuře zasílat?

Rádi bychom poukázali zejména na technickou úroveň předávaného textu. Zákazník by měl text určený na překlad připravit do takového formátu, který překladateli usnadní další práci a zamezí případným nejasnostem. Výsledkem je nejen vyšší kvalita textu, ale také kratší dodací lhůta. V případě, že se překladatel musí zabývat tvořením komplikovaných tabulek a grafů, samozřejmě také rostou náklady. Je tedy dobré, aby klient dodal text v co nejjednodušší formě a tyto složité úpravy provedl až poté, co bude mít v ruce již přeložený text. Doporučujeme tedy jasnou a jednoduchou formu podkladového materiálu, která připraví půdu pro kvalifikovaně a jednoznačně zpracovaný překlad. Konkrétní specifika, jaký formát by měl text mít, najdete v záložce Překlady.


Jak vypadá proces objednání překladu/korektury?

1. zákazník se obrátí na Jazykové centrum, které s ním zakázku projedná a vykalkuluje cenu služby,
2. JC podle požadavků klienta okamžitě vyhodnotí, kterému jazykovému odborníkovi by měla být zakázka svěřena,
3. překladatel/korektor začne pracovat na zakázce,
4. klientovi je zároveň se zhotovenou zakázkou doručena faktura za provedené služby (u zakázek nad 10.000 Kč obvykle požadujeme uhradit 50% z cílové částky předem).


Co si rozmyslet před objednáním překladu/korektury?

  • jazyk, do kterého má být text přeložen,
  • rozsah textu (přepočteno na normostrany),
  • zda se jedná o text běžný nebo odborný (u odborného oblast, které se týká),
  • datum, do kdy má být text dodán.

Jak vypadá objednání tlumočení?

Pokud nás kontaktujete ohledně zajištění tlumočení, je v prvé řadě důležité zmínit jazyk, v němž má probíhat, datum průběhu události, dále zda se jedná o objednávku tlumočení konsekutivního, simultánního, anebo soudního, a v případě cestování tlumočníka do větších vzdáleností se řeší také otázka ubytování a stravy, které by měl hradit objednatel služby.


Co když si chci objednat expresní překlad?

Při expresním zpracování do 24 hodin je účtována „přirážka“ 50% z původní ceny, přičemž s ohledem na kvalitní zpracování délka textu korektury nesmí přesahovat 30 normostran, u překladu je to 10 normostran.


Co je to simultánní tlumočení?

Tlumočník za pomoci technického zařízení provádí tlumočení společně s řečníkem. Není nutné řeč přerušovat a dělat dlouhé pauzy tak jako u tlumočení konsekutivního. Tlumočník má na uších zvukotěsná sluchátka, aby slyšel pouze hlas řečníka, a během překladu se nachází v izolované kabině. Simultánní tlumočení se obvykle používá při událostech, které zahrnují velké množství lidí. Většinou se jedná o konference, prezentace, veletrhy apod.


Co je to konsekutivní tlumočení?

Jedná se o tlumočení, kdy řečník pronáší projev, tlumočník mu naslouchá a v mezerách mezi řečí postupně překládá. Tento typ tlumočení není tak náročný jako tlumočení simultánní. Tlumočník tedy překládá po částech, má čas, aby si své myšlenky sesumíroval a co nejpřesněji řečníkův projev přednesl v jiném jazyce. Konsekutivní tlumočení patří mezi nejžádanější tlumočnické služby.


Co je to soudní tlumočení?

Tento druh tlumočení je vykonáván soudním tlumočníkem, který byl jmenován příslušným soudem České republiky podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Nezbytná je nestrannost, nezávislost a naprostá přesnost tlumočeného projevu. Tlumočník musí mít jistotu, že mu klient, pro něhož překládá, rozumí. Soudní tlumočení je obvykle vyžadováno například pro tyto případy: soudní jednání, policejní výslech, svatební obřad s cizincem apod.


Jak určit 1 normostranu?

Počet znaků můžete zjistit v programu Microsoft Word v záložce Revize, kde naleznete Počet slov a také Znaky (včetně mezer). Jedna normostrana má zpravidla 1.800 znaků včetně mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti úhozech.


Jsem překladatel na volné noze a rád bych požádal o zařazení do vaší databáze. Je to možné?

Ano, samozřejmě je to možné. Okruh jazykových odborníků neustále aktualizujeme, abychom mohli dostát všem poptávkám a nabídnout klientům široký okruh možností. Pokud stojíte o zařazení do naší databáze, kontaktujte koordinátorku našeho centra.


Jak je to s autorskými právy k překladu?

Autorská práva k překladu přecházejí na zadavatele překladu, přičemž je zadavatel oprávněn nakládat s překladem dle svého vlastního uvážení. Překladatelská agentura (tudíž i samotný překladatel) má vždy za to, že autorská práva k překládanému textu má zadavatel a neručí za případné narušení autorských práv třetích osob.

©2014 designed by Nicol Hrabovská