Co obvykle překládáme?

Struktura našich zákazníků je nesmírně různorodá, poněvadž své služby poskytujeme jak větším firmám, tak jednotlivcům z různých oborů. Rozptyl překladatelských služeb je tedy velice široký - zákazníkům například často zpracováváme technické, obchodní či právní texty, úřední dokumenty a formuláře, reklamní prospekty, studijní materiály, životopisy, umělecké texty, titulky k filmům, osobní korespondenci, texty písní, a často se dostáváme k takovým textům, jako jsou jídelníčky, návody k použití apod.

Překládání jako náročná disciplína

Kvalitní překlad je komplexní jazykovou službou, která zahrnuje nejen důsledně přeložený text, ale také odbornou přesnost a jazykovou a stylistickou správnost. Naši překladatelé mají zkušenosti s překlady cizojazyčných textů a publikací, při jejichž zpracovávání musí učinit všechny nezbytné kroky pro to, aby byl výsledný text přesný, kompletní a v co největší míře odpovídal originálu.

Překlad beletrie a poezie

Literární překladatel musí text převést do češtiny tak, aby docílil toho, že český čtenář bude mít z knihy stejný zážitek jako ten, jehož mateřštinou je původní jazyk díla. Text nelze převádět slovo po slovu, protože by byl nečitelný. Překladatel se tedy s textem musí důvěrně seznámit a „citlivě“ ho převést do češtiny.

Specializace některých našich překladatelů

Administrativa, marketing, reklama, zdravotnictví, lingvistika, heraldika, kosmetický průmysl, fyzika, psychologie, historie, kultura, literatura, právo, cestovní ruch, společenské vědy, letecký průmysl, gastronomie, ekonomika, daně, účetnictví, audit, automobilový průmysl, energetika, umění, dějiny umění, křesťanství, pedagogika, světová náboženství, lesnictví, ekologie a další...

Jaký text agentuře zasílat?

Rádi bychom poukázali zejména na technickou úroveň předávaného textu. Zákazník by měl text určený na překlad připravit do takového formátu, který překladateli usnadní další práci a zamezí případným nejasnostem. Výsledkem je nejen vyšší kvalita textu, ale také kratší dodací lhůta. V případě, že se překladatel musí zabývat tvořením komplikovaných tabulek a grafů, samozřejmě také rostou náklady. Je tedy dobré, aby klient dodal text v co nejjednodušší formě a tyto složité úpravy provedl až poté, co bude mít v ruce již přeložený text. Doporučujeme tedy jasnou a jednoduchou formu podkladového materiálu, která připraví půdu pro kvalifikovaně a jednoznačně zpracovaný překlad.

Předtím, než předáte text našemu překladatelskému centru, by bylo vhodné zkontrolovat tyto atributy:

Specifikace textu

Text by měl být definitivní a obsahově správný. Překladatel vás na případné omyly nebo chyby v textu upozorní, ale pracovní proces to bezesporu zpomalí. Není dobré předávat text, který je třeba ještě nějakým způsobem přepracovávat. Podobné nedostatky mohou negativně ovlivnit nejen dobu dodání, ale také kvalitu.

Specifikace formátu

Naprosto ideální formát, ve kterém můžeme s textem bez nějakých konverzí pracovat, je Microsoft Word. Dále Microsoft Excel, Prostý text anebo formát RTF.

Specifikace formátování

Doporučujeme texty zasílat takto naformátované:
- font: Arial, Times New Roman
- odsazení: 1,5 řádku
- zarovnání: do bloku

Pokud stojíte o jiný font, je dobré jej na text aplikovat až po překladu.

Doba dodání

Doba zpracování a předání textu je závislá na přání zákazníka a rozsahu textu.

Co od vás potřebujeme?

1) závazné potvrzení objednávky,
2) termín, do kdy potřebujete mít překlad hotový,
3) datum a místo převzetí překladu,
4) text, který chcete přeložit (stačí zaslat na email), popř. naskenované dokumenty,
5) Vaše jméno a adresu pro vystavení faktury, kterou Vám zašleme (částku hradíte nám, nikoli přímo překladateli),
6) u ověřených překladů si připravte úředně ověřenou kopii (ověřit listinu lze u notáře, na Czech Pointu ap.), kterou překladatel připojí k překladu.

V případně stornování objednávky v době, kdy již překladatel práci na překladu započal, je nutné uhradit sankci 50% z finální částky.

Záruční podmínky

Překladatelská agentura ručí za správnost překladu a správnost kalkulace ceny překladu. Neručíme za škody vzniklé zadavateli jeho vlastní vinou (nečitelný text, nejasné a dvojsmyslné formulace apod.)

Autorská práva k překladu

Autorská práva k překladu přecházejí na zadavatele překladu, přičemž je zadavatel oprávněn nakládat s překladem dle svého vlastního uvážení. Překladatelská agentura (tudíž i samotný překladatel) má vždy za to, že autorská práva k překládanému textu má zadavatel a neručí za případné narušení autorských práv třetích osob.

V případě zájmu využijte prosím kontaktů uvedených na kontaktní stránce. Všeobecné smluvní podmínky najdete zde.

©2014 designed by Nicol Hrabovská  odborné texty  studentské práceběžné texty