TLUMOČNICKÉ SLUŽBY


Tlumočení konsekutivní


polský jazyk 650,- Kč/hod
anglický jazyk 650,- Kč/hod
německý jazyk 650,- Kč/hod    
francouzský jazyk             650,- Kč/hod
španělský jazyk 650,- Kč/hod
norský jazyk 650,- Kč/hod
další jazyk 650,- Kč/hod

Mezi další jazyky, u nichž tuto službu můžeme v současné době poskytnout, patří: ruština, ukrajinština, chorvatština, bosenština, slovinština, srbština...

Konsekutivní (doprovodné tlumočení)
Konsekutivní neboli doprovodné tlumočení je obvykle užíváno při tiskových konferencích, školeních, na veletrzích a podobných událostech. Jedná se o tlumočení ústního projevu řečníka po částech - řečník vždy ponechává čas tlumočníkovi na překlad a teprve pak pokračuje v přednesu. Aby byl tlumočník na svou práci dobře připraven, je vhodné ho včas obeznámit s nároky na konkrétní tlumočení: dostatečné podklady k práci (jedná-li se např. o tlumočení odborné, měl by obdržet terminologický slovník).

Minimální odběr této služby = 4 hodiny

tlumočení konsekutivní

Tlumočení simultánní


polský jazyk 1200,- Kč/hod
anglický jazyk 1200,- Kč/hod
německý jazyk 1200,- Kč/hod    
francouzský jazyk             1200,- Kč/hod
ruský jazyk 1200,- Kč/hod
ukrajinský jazyk 1200,- Kč/hod

Simultánní tlumočení
Tlumočník za pomoci technického zařízení provádí tlumočení společně s řečníkem. Není nutné řeč přerušovat a dělat dlouhé pauzy tak jako u tlumočení konsekutivního. Tlumočník má na uších zvukotěsná sluchátka, aby slyšel pouze hlas řečníka, a během překladu se nachází v izolované kabině. Simultánní tlumočení se obvykle používá při událostech, které zahrnují velké množství lidí. Většinou se jedná o konference, prezentace, veletrhy apod.

Minimální odběr této služby = 4 hodiny

Tlumočení s výjezdem (doprovodné i simultánní)
V případě dlouhodobějšího tlumočení, kdy je zapotřebí výjezdu do jiného města nebo i do zahraničí, je zákazník povinen zajistit tlumočníkovi náležité ubytování a stravu po celou dobu pobytu. Cena takového tlumočení se sjednává individuálně.

tlumočení simultánní


Soudní tlumočení


německý jazyk                 800,- Kč/hod    
anglický jazyk 800,- Kč/hod
norský jazyk 800,- Kč/hod
ruský jazyk 800,- Kč/hod
španělský jazyk 800,- Kč/hod

Tlumočení na svatbě


německý jazyk                 2500,- Kč / celá akce    
anglický jazyk 2500,- Kč / celá akce
norský jazyk 2500,- Kč / celá akce
ruský jazyk 2500,- Kč / celá akce

Soudní tlumočení
Tento druh tlumočení je vykonáván soudním tlumočníkem, který byl jmenován příslušným soudem České republiky podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Nezbytná je nestrannost, nezávislost a naprostá přesnost tlumočeného projevu. Tlumočník musí mít jistotu, že mu klient, pro něhož překládá, rozumí. Soudní tlumočení je obvykle vyžadováno například pro tyto případy: soudní jednání, policejní výslech, svatební obřad s cizincem apod.

V případě zájmu využijte prosím kontaktů uvedených na kontaktní stránce. Uvedené ceny jsou výchozí a jednotné (neplátce DPH).

©2014 designed by Nicol Hrabovská